Chahi Ami Amal Chite Bhakti Atishoy Bhakti

Chahi ami amal chite bhakti atishoy
Bhakti pele dibe tumi tomar paye ma ashroy