Bhitar Bahir Charidhare Byadhi Aghatan Tabu

Bhitar bahir charidhare byadhi aghatan
Tabu tara bhulegechi puja ar archan