Amar Mata Karechi Aj Ati Abanata Hate Chahi

Amar mata karechi aj ati abanata
Hate chahi bishwa pitar param anugata