Bhitare Bahire Ghume Jagarane Chahi Je

Bhitare bahire ghume jagarane chahi je sudui shakati
Bahu dure hai rekhechi pheliya amulya sudha bhakati