Bahir Jiban Bhitar Jiban Ek Hok Mor Ek Hok

Bahir jiban bhitar jiban ek hok mor ek hok
Nashbo dharar bedana jatan agyanatar rog shok