Dibanishi Ami Gahi Bidhatar Chira Bijayer Gan

Dibanishi ami gahi bidhatar chira bijayer gan
Taito amar jiban majhare ananda aphuran