Sakal Bandhan Churna Habe Ei Bharashai

Sakal bandhan churna habe ei barashai thaki
Pujbo tomai animeshe dibona ar phanki