Paribena Ar Bandhiya Rakhite Man Ar Apaman

Paribena ar bandhiya rakhite man ar apaman
Udasin haye ghuriya berabo nahi habo hoiran