Maner Jagate Kriran Hiyar Gabhire Kirtan Man

Maner jagate kriran hiyar gabhire kirtan
Man jangale sandeha hiya pure nahi par keha