Bajao Bina Khamar Bina Amar Hiya

Bajao bina khamar bina amar hiya gabhire
Taito ami nahi rahi baddha maner timire