Hiyar Prabhat Nahi Jani Hai Kemane Haila

Hiyar prabhat nahi jani hai kemane haila nishi
Agyanatar abachetanar andhiyar dasha dishi