Jatra Amar Suru Habe Nil Jamunar Tire

Jatra amar suru habe
Nil jamunar tire
Rakal raja benu diye
Bandhbe dhire dhire