Maran Kande Jiban Lagi Maran Kande

Maran kande jiban lagi maran kande
Jiban bandhe prabhu charan jiban bandhe
Shanti jage sabar hiyai shanti jage
Anurage nache sabai anurage