34. Kanya kumari kanya

Kanya kumari kanya
Tumi je anadi dhanya
Ashesh kripar parama banya
Urdhe nimne ananya