Shibaji.. Taba Prane Savita Maji

Shibaji shibaji shibaji
Taba prane sabita maji
Dekhayechhe naba sarani
Tumi ajanar swapani