Part V — My soulful song-offerings for Dilip-da

Dilip-da

Dilip-da

Dilip-da, Dilip-da, Dilip-da,
Tumi bhitare sada bahire sada
O Golden Voice, Golden Voice,
Your heart was everybody's choice.
Gandharva Lok hate esechile
Dharanire pran bhare diyechile
Tirthankar, Among the Great, Tirthankar
Vishwa sabhar apurba vidagdha antar
Gurudev Sri Aurobindo dulal
Tomar lagi animesh karuna dayal