Din Chale Jai Britha Kaje Rat Kete Jai

Din chale jai britha kaje
Rat kete jai ghume
Drishti andha haye geche
Maya moher dhume