He Amar Deha Janibe Ki Keha Kato

He amar deha
Janibe ki keha
Kato byatha mora sahi
Duniyar bojha bahi