Ke Bale Go Paran Amar Barai Durbal

Ke bale go paran amar barai durbal
Maran paye phuti ami sahasradal