Nil Pakhi Hase Hriday Gabhire

Nil pakhi hase hriday gabhire nil pakhi kare khela
Sabare dakichhe lavanya rup ananda ghana mela
Surya chandra esechhe sabai esechhe baridhi giri
Asimer dake chale jabo mora samukhe jyotir sinri
Hriday moder alor kusum amara prabhur asha
Bishwa srashta nahe ar kichhu amader bhalobasa

Sri Chinmoy, Garden of love-light, part 2, Aum Press, Puerto Rico, 1975