Phanki Diye Tomai Ami

Phanki diye tomai ami hate chahi baro
Tai bujhi ma kripa kare amai nahi dharo
Phanki deowa madhur nahe barai piradayi
Swarup bhule mitthya krore e pran shajyashayi