Ore Amar Praner Priya Basana

Ore amar praner priya basana
Chaudike tor hase pralay jatana
Mitthya khudhar dabanale
Pari ami tori chhale
Sudure mor alor swapan
Tare ami kari smaran
E prithibir tikta hasi
Dilo amar prane phansi
Ebar ami khunjbo amai
Amar hiyar supta guhai
Ami habo amai paowar sadhana