Bhalobasi Ami Tai Kari Seba Asukh Pirita Jani

Bhalobasi ami tai kari seba asukh pirita jani
Apanar kare tahader labho mor deha prane mane