Phul Bagane Phuler Sathe Kari Jakhan Khela

Phul bagane phuler sathe kari jakhan khela
Bhitar bahir dekhi kebal ek ananda mela