Bahu Jug Dhare Namiya Chalechi Ar Jeno

Bahu jug dhare namiya chalechi ar jeno niche namina
Dyuloker pane nayan khuliya mitya bachan kahina