Tomar Puja Karte Giye Kari Ami Amar Puja

Tomar puja karte giye kari ami amar puja
Tabu amai karo khama kripamoyi dashabhuja