Tomar Sathe Khelte Asi Tomar Dekha Nai

Tomar sathe khelte asi tomar dekha nai
Anek kalto britha geche ebar ami jai
Amar sathe khelbo ami
Jadio rog shok karbe dahan
Amar prane bhugbo durbhog dur