Ache Bedan Ache Maran

Ache bedan ache maran
Ache kato rog shok dukha dahan
Tabu ache shanti tripti
Pulak shiharan
Tabu hase rabi shashi tara
Tabu name nitya jyoti dhara