Premer Hoina Har Ja Ache Sab Dhele

Premer hoina har
Ja ache sab dhele diye karbe adhikar
Asena se bhikkha nite
Juddha kare nebe jete
Prem garai bishwa sangsar
Manusher dan kabhu nahe prem bidhatar
Maya andha prema jyoti har
Prema mayi ami je tomar