Path Dekhabar Lagi Kena Bhikkha Magi

Path dekhabar lagi
Kena bhikkha magi
Jakhan ami chali
Tomar jyoti chale age
Kabe prabhu basbo bhalo
Tomai anurage