Bipader Megh Kileche Amai

Bipader megh kileche amai
Hahakar kari mangala moi kothei
Kripa ache tai benche achi bhai
Alpa niyeche sab tugu ni
Sab du kur nile ami chale jai
Kandi bar tare ke thakibe bhai
Kripa kripa suru jedike thakai
Akather bhab agakh haniya
Tomar sebak jagya kariya nao go amai