Basechinu Dur Pane Nayan Mele Atiter

Basechinu dur pane nayan mele
Atiter smriti sab kere niye gele
Katil sandhya bela ki khela khele
Sakal bandhan dor chiriya phele
Akaran kripa halo prane neme ele
Herilam deba lila nayan mele