Khudha Amar Peyeche Ma Hiyar Gabhir Khudha

Khudha amar peyeche ma hiyar gabhir khudha
Purna habe pele kebal tomar pada sudha