Tomar Katha Balte Giye Kebal Bali Amar

Tomar katha balte giye kebal bali amar katha
Tomar ankhi dekhe shudhu amar praner chapalata