He Param Prabhu Karuna Asim Tomar Bijoy

He param prabhu karuna asim tomar bijoy gan
Akatare dane ananda dheu samman aphuran