Kandi Ami Dibanishi Bahir Daner Lagi

Kandi ami dibanishi bahir daner lagi
Bhitar daner lagi keno nahi rahi jagi