Ashru Bhora Kanna Dhara

Ashru bhara kanna dhara
Tomar kachhe jabena mor jabena
Asha madhu ei jibane
Hiya pakhi pabena go pabena