Asha Moye Dakle Kena

Asha moye dakle kena eman kare
Nai kona dan nai aye jan
Nai aradhan sadhan bajan
Rikta ami ki phul diye jiban bhare
Hate amar shunya dala
Kothai pabo phuler mala
Supta hiya bandhbe tomai ghumer ghore