Manase Abar Samasya Jame

Manase abar samasya jame
Chinta bihag bhrame charidike bhrame
Basana kanna nahi thame kabhu
Maran nachan bhitare bahire prabhu