Asha Diye Kachhe Dako

Asha diye kachhe dako
Hatash kare dure rakho
Amai diye chaowar khudha
Raho dure param sudha