Ke Je Amar Pather Sathi Bhebe Ami Nahi

Ke je amar pather sathi
Bhebe ami nahi pai
Dhanya ami jatra sheshe
Prabhur paye pabo thai