Ogo Ananta Bhitare Bahire Dibase Nishite

Ogo ananta bhitare bahire
Dibase nishite niyata apar
Jatoi na pabo taba madhu hasi
Tatoi baribe eshana amar