Ogo Debashishu Meri Kole Jishu Kiba

Ogo debashishu Meri kole Jishu
Kiba aparup murati mohan
Paramanande nartane rato
Akash abani taraka tapan
Geye taba agamani anahata jaya dhwani