Bidai Bidai Dao Bidai Pete Chahi Jiban

Bidai bidai dao bidai
Pete chahi jiban sakhai
Ar sakale diye bidai
Pran bhulbena ar sukher ashar
Sangsar mayai
Bidai bidai dao bidai