Deha Lila Ar Katokal Ebar Prabhur

Deha lila ar katokal
Ebar prabhur hate chere dao hal
Karibar jaha karo samadhan
Homanale karo atmadan