11. Se amare dake

Se amare dake se amare dake
Muchki hasir phanke phanke phanke
Se amare chai se amare chai
Hridayer madhumoy anginai
Se je mor priyatama chinmoy
Sab bastab nahe abhinoy