34. Prabhu shuna mor

Prabhu shuna mor pabitra auban
Tomar bijoy gan
Gahite amare bhakati shakati dao
Hiya bane niye jao