66. Chahina chahina

Chahina chahina sukher prasade hasite
Chahina chahina dukher kuthire kandite
Chahi shudhu ami shanti sagare thakite