65. Jatrar halo shesh

Jatrar halo shesh
Cheye achi animesh
Hasite paribo ajike
Dekhibo hiyar majhike