Jatrar Halo Shesh Cheye Achi Animesh

Jatrar halo shesh
Cheye achhi animesh
Hasite paribo ajike
Dekhibo hiyar majhike