64. Tomar kripa

Tomar kripa peye prabhu
Jibane tari dhanya
Jabo ami sudure deshe
Puta madhur hasi hese
Mukta ami nai sathe ar
Timir swabhab banya